MIT RADIKALE DNA

Det er visionen om at opnå social og økonomisk selvstændighed via social reform-lovgivning og ved at uddanne og danne borgerne. Socialliberale tanker der historisk er udviklet i samspillet mellem husmandsbevægelsen, grundtvigianismen og kulturradikalismen.

Nye løsninger på virkelighedens problemer gennem samarbejde, inddragelse og respekt for viden og indsigt. Nationalt såvel som internationalt. Hvor det samarbejdende folkestyre og kompromisets kunst giver de mest retfærdige, bæredygtige og langsigtede løsninger på tidens udfordringer.

At Danmark skal være et land bygget på frisind, socialliberale værdier, personlig frihed og stabile økonomiske rammer for virksomhederne. Derfor må Radikale Venstre gå foran i et forsvar for retsstaten, en ansvarlig økonomisk politik, for individets frihedsrettigheder og kæmpe for de små borgere i det store system.

Radikale Venstre er det politiske parti i Danmark, der igennem sine mere end 115 år på den ene side – mest konsekvent og uafhængigt af særinteresser – har stået på det liberale frisinds, systemkritikkens og de socialt marginaliseredes side. Og som på den anden side samtidig har søgt, at gøre dette gældende med sin ‘engagerede pragmatisme’ og en ‘social markedsøkonomi’ – uanset de lokale, nationale og internationale politiske forhold.

Altid med fokus på, hvordan vi sætter mennesker fri til at leve det liv, der giver mening for dem.

Altid med troen på menneskers ligeværd og uden skelen til gamle vaner eller alliancer.